Το Γιν 阴 (Yīn) & Γιάνγκ 阳 (Yáng) στο διαλογισμό του Τάι Τσι 太極 (Tài Jí)

Το Τάι Τσι Τσούαν 太極拳 (Tài Jí Quán) περιλαμβάνει τον καθιστό διαλογισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί "Γιν" 阴 (Yīn) και τον διαλογισμό στην κίνηση ο οποίος είναι "Γιάνγκ" 阳 (Yáng). Με τον Γιν - καθιστό διαλογισμό, δυναμώνουμε το "Γί" 意 (Yì), την "πρόθεση", δηλαδή μαθαίνουμε να ελέγχουμε το νου και να συγκεντρώνουμε κατά βούληση την ηλεκτρομαγνητική δύναμη του "Τσι" 气 (Qì) ανοικοδομώντας έτσι την επάρκειά του στο σώμα, σε υψηλά επίπεδα. Ο καθιστός διαλογισμός του Τάι Τσι Τσουάν μπορεί ακόμα να ανοίγει τις διαδρομές των αγωγών: Συγκεντρωτικού "Γιν" καναλιού - Ρεν Μέι  任脈 (Rèn Mài) και του Κυβερνητικού "Γιάνγκ" καναλιού - Ντου Μέι - 督脈 (Dū Mài), ώστε να αυξάνει σ' αυτούς η αποθήκευση του Τσι. Όταν το Τσι ρέει άφθονο σ' αυτά τα δυο κανάλια, επίσης και τα 12 κύρια κανάλια κυκλοφορίας του Τσι, θα είναι ενεργά, βελτιώνοντας έτσι ολόκληρη την απόδοση του σώματος. Η ανάπτυξη του Γι και του Τσι, μέσω του καθιστού διαλογισμού, είναι το θεμέλιο της φυσικής δύναμης του σώματος. Μόνο όταν το Τσι είναι δυνατό, μπορεί το φυσικό σώμα να αποδώσει σε ισχύ και δύναμη. Το Τσι είναι η Γιν άποψη της δύναμης, ενώ η φυσική εκδήλωση της, η Γιάνγκ.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία, ο διαλογισμός στην κίνηση, χαρακτηρίζεται σαν Γιάνγκ επειδή εκδηλώνει μέσω της δραστηριότητας του σώματος, το Γι και το Τσι που έχει αποθηκευτεί από τον Γιν καθιστό διαλογισμό.

Ο σωστός δρόμος της εξάσκησης του Τάι Τσι αποσκοπεί πάντα στην δυναμική εξισορρόπηση του Γιν και του Γιάνγκ, έτσι πρέπει να περιλαμβάνει εξίσου τόσο τον Γιν - καθιστό διαλογισμό όσο και την Γιάνγκ - φυσική εκδήλωση της κίνησης του σώματος. Πολλοί απ' αυτούς που ασκούνται στο Τάι Τσι ενώ γνωρίζουν τον καθιστό διαλογισμό, τον παραβλέπουν περιορίζοντας την εξάσκηση τους στο εξωτερικό μέρος της κινητικής δραστηριότητας. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η καλλιέργεια του Γι και του Τσι είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών του Τσι Κουνγκ και της εκρηκτικής του δύναμης, Φα Τζιν 發勁 (Fā Jìn), στην εξάσκηση των πολεμικών τεχνών.

Τώρα, ο καθιστός διαλογισμός και ο διαλογισμός σε κίνηση, μπορούν επίσης να υποδιαιρεθούν, ο κάθε ένας, σε Γιν και Γιάνγκ.
    • Ο καθιστός διαλογισμός περιλαμβάνει: την ακινησία του σώματος (Γιν) και την δραστηριότητα του Γι και του Τσι (Γιάνγκ). Στον καθιστό διαλογισμό το σώμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακίνητο, χαλαρό και ήσυχο. Αυτή η κατάσταση ανοίγει τα κανάλια του Τσι και επιτρέπει στο Γι να οδηγήσει την ροή του Τσι δυναμικά χωρίς να λιμνάζει. Αυτή η ακινησία του φυσικού σώματος είναι Γιν. Όμως για την ανοικοδόμηση του Τσι και την δυναμική κυκλοφορία του χρειάζεται ένα ισχυρό Γι και μια κυκλοφορία του Τσι ενεργή και δραστήρια. Γι' αυτό η λειτουργία του Γι και του Τσι προσδιορίζεται ως Γιάνγκ.

    • Ο διαλογισμός σε κίνηση περιλαμβάνει τον νού (Γιν) και την κίνηση (Γιάνγκ). Στον διαλογισμό με κίνηση, αν και το σώμα βρίσκεται σε δράση, μέσω της φυσικής κίνησης, ο νούς θα πρέπει να διατηρηθεί ήρεμος έτσι ώστε να μπορεί να οδηγεί το Τσι απαλά και άνετα. Γι' αυτό η κίνηση του σώματος είναι Γιάνγκ, ενώ το ήσυχο μυαλό Γιν.
 
Αν σας άρεσε αυτή η σελίδα, μοιραστείτε την!

Βρήκατε ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα μας;
Μοιραστείτε την με τους φίλους σας με τους τρόπους που βρίσκονται αριστερά (πλευρικά) της σελίδας.

Εδώ πιθανόν να βρείτε κάποιες απαντήσεις στα πρώτα ερωτήματά σας σχετικά με την άσκηση του
Σαολίν Κουνγκ Φου.

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται.

Περισσότερα

Αν έχετε επιπλέον απορίες, οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι των σχολών μας είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας

Διευθύνσεις & τηλέφωνα σχολών